Veilige gemeente

Het lijkt zo vanzelfsprekend. In een gemeente van de Protestantse Kerk voel je je veilig. Leden behandelen elkaar met respect. Mensen met speciale taken en opdrachten maken geen gebruik van hun machtspositie ten koste van anderen. Kinderen en jongeren kunnen ongestoord meedoen. Helaas gaat dat niet altijd en overal op. Ongewenste intimiteiten en situaties van misbruik komen helaas ook in de Protestantse Kerk voor.

Door alle commotie rond ’The Voice’, Ajax, etc. is de vraag naar ‘veiligheid’ tussen mensen en in organisaties opnieuw volop actueel. We willen dat de kerk een veilige plaats is voor iedereen, omdat iedereen van waarde is. Wanneer u te maken hebt of hebt gehad met seksuele toespelingen of seksuele handelingen in een contact binnen de kerk en u wilt daarover met iemand praten, dan kunt u contact opnemen met een van onze vertrouwenspersonen of u kunt contact met dit Meldpunt opnemen. Dat mag ook anoniem. Daar vindt u vertrouwenspersonen die willen luisteren, begeleiden en hulp bieden.

Begeleiding kan per mail, telefoon of door een afspraak voor een ontmoeting te maken. Kijk op www.smpr.nl. SMPR, meldpunt seksueel misbruik in de kerk, is ook telefonisch bereikbaar via 030-3038590.

Ga voor meer informatie naar de website van de PKN:  https://www.protestantsekerk.nl/thema/veilige-gemeente.
terug