Lezing over de Islam

Op donderdagavond 18 april geeft dr. Ingeborg Scheurwater in De Wingerd een lezing over de islam, waarbij ze op verzoek van de commissie Vorming en Toerusting ingaat op het ontstaan van de islam en de positie van vrouwen in de islam.
Lees meer 

Ambtsdragersdag 2024

Op zaterdag 16 maart werd de jaarijkse ambtsdragersdag gehouden. Een kleine 50 ouderlingen, diakenen en predikanten verzamelde zich in de Sionskerk. Het thema van deze dag was 'Veilige Kerk'.
Lees meer 

Lezing Kruiswegstaties in de Bron

Op donderdag 21 maart 2024 van 14.00-16-.00uur wordt in de Rooms Katholieke Parochie "Maria Koningin", locatie De Bron een lezing met diapresentatie gehouden over de daar aanwezige kruiswegstaties van Jan Toorop door Ruud Engelenberg. Martine Delfos, die hierover een boek schreef, zal ook aanwezig zijn.
 
Lees meer 

40 Dagentijd

 

Avondgebeden onderwg naar Pasen 2024

Ook dit jaar organiseert de Raad van Kerken op de woensdagen in de veertigdagen- tijd een serie avondgebeden. Het is belangrijk en waardevol om in deze tijd bij elkaar te komen voor bezinning en gebed. De vieringen beginnen om 19.30 uur en duren maximaal 20 minuten. Van harte welkom om mee te bidden en te vieren, om verbonden met elkaar uit te zien naar het feest van de opstanding van onze Heer!


 
Lees meer 

Terugblik Kerstwandeling 2023

De Raad van Kerken mag terugkijken op een drukbezochte kerstwandeling. Misschien wel 250 mensen liepen mee langs de locaties waar het kerstevangelie op een eigentijdse manier werd vormgegeven. We zijn blij verrast dat veel kinderen (met lampion), maar ook veel (groot)ouders en belangstellenden meeliepen. En dat allemaal in goede sfeer en met fijne onderlinge samenwerking!
 
Lees meer 

Kindermiddag Dankdag

Op woensdagmiddag 2 november werd in het kader van 'Dankdag voor gewas en arbeid' een kindermiddag georganiseerd. Aansluitend was er een dienst gericht op kinderen in de basisschoolleeftijd. Uitgangspunt was het verhaal van de wonderbare spijziging.
Lees meer 

Verslag 'Zingen aan Tafel'

Op 5 oktober werd in de IJsseldijkkerk een muzikale avond gehouden over de gebruiken bij het Heilig Avondmaal/ Eucharistie in verschillende kerken, de eerste thema-avond van de Raad van Kerken in dit kerkelijk seizoen.
 
Lees meer 

Startmaaltijd wijkkerkenraden

De Algemene Kerkenraad vergaderde op woensdag 13 september. Het was de eerste vergadering van het nieuwe kerkelijk seizoen. Voorafgaand aan de vergadering was er een gezamenlijke maaltijd waarvoor de kerkenraadsleden van alle wijkgemeenten waren uitgenodigd.
Lees meer 

Veilige Kerk

Wij stelden het beleidsplan ‘Een Veilige Kerk’ vast. Op allerlei plaatsen in de maatschappij worden wij geconfronteerd met voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag. Dit kan betrekking hebben op lichamelijke integriteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar speelt ook op het terrein van financiën, discriminatie, intimidatie enz.
Lees meer 

Kerkenpad 2023

Op een zonnige woensdagmorgen 17 mei fietsten er door Krimpen 6 groepen basisschoolleerlingen om bij verschillende kerken een kijkje te gaan nemen. Het was weer mooi om te zien hoe iedereen zijn of haar best deed om iets te vertellen of te laten zien en te luisteren en mee te doen.
Lees meer 

Thema- avond Raad van Kerken: Geloof & Politiek

Polarisatie & Het goede gesprek
Deze thema-avond van de Raad van Kerken die gehouden werd in de Fonteinkerk, werd bezocht door een kleine 50 geïnteresseerde bezoekers, waaronder ook vertegenwoordigers van politieke partijen en de burgemeester, dhr.J.Luteijn. En zeer terecht! 
Lees meer 

Kerstwandeling 2022

De Kerstwandeling 2022 trok veel belangstelling! Na twee jaren van posters en lichtjes voor het raam nu eindelijk weer samen een wandeling met bijzondere scenes van het Kerstverhaal onderweg. Een kort verslag en wat foto's.
Lees meer 

Fonteinkerk feestelijk geopend

Op zaterdag 26 november 2022 werd de gerenoveerde Fonteinkerk feestelijk in gebruik genomen. Er waren toespraken door de architect, de aannemer, de burgemeester en de voorzitter van de wijkkerkenraad. Polderdichter Jorris Hoste maakte speciaal voor deze gelegenheid een gedicht. Op zondag 27 november werd de eerste dienst gehouden, voorganger was de wijkpredikant ds. Machiel van der Giessen.
Lees meer 

Start Pioniersplek Arabischtaligen

Op de Eerste Pinksterdag zal  Meryem Qaadane als evangelist in haar bediening gesteld worden. Dat gebeurt in de ochtenddienst van zondag 5 juni om 10.00 uur in de Rehobothkerk. Wij zijn verwonderd en dankbaar dat onze Heere en Heiland dit werk zegent. Het vraagt gebed, volharding en geloof om dit werk verder vorm te geven. Daarom wordt u als zendende gemeente gevraagd dit werk van harte te steunen in gebed, menskracht, tijd en geld.
 
Lees meer 

Ambtsdragersdag 2022

Ieder jaar wordt voor de ambtsdragers van de  Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel een themadag georganiseerd! De afgelopen jaren was dit niet mogelijk. Het was dan ook fijn dat de ambtsdragers elkaar dit jaar op zaterdag 23 april weer konden ontmoeten. de ambtdragersdag was deze keer georganiseerd door de kerkenraad van de Wingerd. De dag stond geheel in het teken van duurzaamheid. Duurzaamheid is geen bijzaak van de kerk, maar heeft plaats in het hart van ons geloof.
Lees meer 

Pioniersplek Nederlands Arabische vieringen

In 2015 is een grote groep Syrische vluchtelingen in Krimpen a/d IJssel aangekomen. De plaatselijke kerken hebben zich toen ingezet deze mensen te helpen en op te vangen. De meeste vluchtelingen zijn als statushouders in Krimpen blijven wonen. Via het inloophuis - een initiatief van plaatselijke, protestantse kerken - bleven we in contact met hen.

Het verlangen groeide deze mensen ook geestelijk onderdak te bieden: een plek van ontmoeting en samen luisteren naar de Bijbel. Hier is iedereen welkom, ongeacht achtergrond: we treffen hier Arabisch sprekenden met een Syrisch-orthodoxe achtergrond, maar ook moslims.

We hopen over 3 jaar een hechte gemeenschap te zien ontstaan, betrokken op het Evangelie en elkaar. Sommigen van hen zouden zich bij een van de plaatselijke kerken kunnen aansluiten. Anderen blijven mogelijk liever met elkaar verbonden in de gemeenschap die gevormd is.
 
Lees meer 

Veilige gemeente

Het lijkt zo vanzelfsprekend. In een gemeente van de Protestantse Kerk voel je je veilig. Leden behandelen elkaar met respect. Mensen met speciale taken en opdrachten maken geen gebruik van hun machtspositie ten koste van anderen. Kinderen en jongeren kunnen ongestoord meedoen. Helaas gaat dat niet altijd en overal op. Ongewenste intimiteiten en situaties van misbruik komen helaas ook in de Protestantse Kerk voor.
Lees meer 

Nieuwe ramen IJsseldijkkerk

In 2016 is de interieurcommissie gevraagd om na te denken over een renovatie van de kerkzaal. De houten vloer werd slecht, de wanden moesten worden opgeknapt en de kunstwerken die er hingen waren grotendeels verteerd! In diezelfde periode werd het aspect energiebesparing steeds belangrijker! Van het een kwam het ander. Zo werd het idee geboren om kunst en comfort te combineren in de ramen. Wat ook weer energie bespaart. Een win win situatie dus.
Lees meer 

Open Kerk

Verschillende Krimpense Kerken zetten wekelijks hun deuren open. U bent van harte welkom voor een vrijblijvend bezoekje, een gesprek of een rustmoment, of zomaar voor een kopje koffie of thee.

Open Kerk: Een plek in de wijk waar je welkom bent.
Lees meer