Startmaaltijd wijkkerkenraden

De Algemene Kerkenraad vergaderde op woensdag 21 september. Het was de eerste vergadering van het nieuwe kerkelijk seizoen. Voorafgaand aan de vergadering was er een gezamenlijke maaltijd waarvoor de kerkenraadsleden van alle wijkgemeenten waren uitgenodigd.

 
Lees meer 

PKN Jongerenkamp

Binnenkort is het weer zover. Het PKN-jongerenkamp staat weer voor de deur. Van vrijdagavond 14 oktober tot en met zondagmiddag 16 oktober.

Zit jij in groep 8 of ben je niet ouder dan 15 jaar? Zit jij in één van deze kerken: IJsseldijkkerk, ArkRank gemeente of de Wingerd? Geef je dan op voor het PKN-jongerenkamp. Met dit jaar als locatie: Renesse! 

Ben je ouder dan 15 jaar? Zit jij in één van deze kerken: IJsseldijkkerk, ArkRank gemeente of de Wingerd? Geef je dan op voor het 15+ kamp. Met dit jaar als locatie: Bakel!
 
Lees meer 

Gebed voor Oekraïne

Van 17 – 25 september is de nationale vredesweek.
Op zondag 18 september 2022 zal er een oecumenische gebedsdienst zijn voor de vrede in Oekraïne, met en voor de Oekraïense vluchtelingen die verblijven in Krimpen aan den IJssel.
Uiteraard zal er ook gebeden worden voor allen, die slachtoffer zijn van geweld in oorlog op tal van andere plaatsen in de wereld met de bede: Dona nobis pacem! (Geef ons vrede!)
Deze gebedsdienst zal gehouden worden in het RK-kerkgebouw De Bron (Memlinghof 2, 2923 XT Krimpen aan den IJssel), aanvang 15.00 uur.
 
Lees meer 

Start Pioniersplek Arabischtaligen

Op de Eerste Pinksterdag zal  Meryem Qaadane als evangelist in haar bediening gesteld worden. Dat gebeurt in de ochtenddienst van zondag 5 juni om 10.00 uur in de Rehobothkerk. Wij zijn verwonderd en dankbaar dat onze Heere en Heiland dit werk zegent. Het vraagt gebed, volharding en geloof om dit werk verder vorm te geven. Daarom wordt u als zendende gemeente gevraagd dit werk van harte te steunen in gebed, menskracht, tijd en geld.
 
Lees meer 

Ambtsdragersdag 2022

Ieder jaar wordt voor de ambtsdragers van de  Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel een themadag georganiseerd! De afgelopen jaren was dit niet mogelijk. Het was dan ook fijn dat de ambtsdragers elkaar dit jaar op zaterdag 23 april weer konden ontmoeten. de ambtdragersdag was deze keer georganiseerd door de kerkenraad van de Wingerd. De dag stond geheel in het teken van duurzaamheid. Duurzaamheid is geen bijzaak van de kerk, maar heeft plaats in het hart van ons geloof.
Lees meer 

ArkRank gemeente geeft bouwkrant uit

De renovatie van de Ark is in volle gang. Komend najaar (september/oktober) wordt de oplevering verwacht. Voor de verbouwing is een ruim budget beschikbaar. Dat gaat op aan de grote ingrepen aan het gebouw. Om de nieuwe Ark straks helemaal áf te maken is een extra budget nodig om het interieur nieuw in te richten en aan te kleden. Door middel van de bouwkrant wordt de gemeente geïnformeerd over de voortgang van de werkzaamheden, maar tegelijkertijd opgeroepen om bij te dragen om extra voorzieningen mogelijk te maken. 
Lees meer 

Beelden van Ouderdom

Hangt jouw creatie straks in de Tuyter?

Fotografen en kunstenaars (amateurs en professionals) worden uitgedaagd om de oude mens met een kracht gevend object af te beelden.
Lees meer 

Pioniersplek Nederlands Arabische vieringen

In 2015 is een grote groep Syrische vluchtelingen in Krimpen a/d IJssel aangekomen. De plaatselijke kerken hebben zich toen ingezet deze mensen te helpen en op te vangen. De meeste vluchtelingen zijn als statushouders in Krimpen blijven wonen. Via het inloophuis - een initiatief van plaatselijke, protestantse kerken - bleven we in contact met hen.

Het verlangen groeide deze mensen ook geestelijk onderdak te bieden: een plek van ontmoeting en samen luisteren naar de Bijbel. Hier is iedereen welkom, ongeacht achtergrond: we treffen hier Arabisch sprekenden met een Syrisch-orthodoxe achtergrond, maar ook moslims.

We hopen over 3 jaar een hechte gemeenschap te zien ontstaan, betrokken op het Evangelie en elkaar. Sommigen van hen zouden zich bij een van de plaatselijke kerken kunnen aansluiten. Anderen blijven mogelijk liever met elkaar verbonden in de gemeenschap die gevormd is.
 
Lees meer 

Veilige gemeente

Het lijkt zo vanzelfsprekend. In een gemeente van de Protestantse Kerk voel je je veilig. Leden behandelen elkaar met respect. Mensen met speciale taken en opdrachten maken geen gebruik van hun machtspositie ten koste van anderen. Kinderen en jongeren kunnen ongestoord meedoen. Helaas gaat dat niet altijd en overal op. Ongewenste intimiteiten en situaties van misbruik komen helaas ook in de Protestantse Kerk voor.
Lees meer 

Renovatie de Ark

Sinds januari 2020 huist de ArkRank-gemeente in kerkgebouw De Rank aan de Albert Schweitzerlaan. Dit gebouw wordt na afronding van de verbouwing van De Ark verkocht aan de gemeente Krimpen aan den IJssel.

Het kerkgebouw De Ark wordt grondig gerenoveerd en aangepast aan de eisen van deze tijd. Het gebouw wordt opnieuw ingedeeld met nieuwe zalen en een grotere hal. Ook de energie-installatie wordt compleet vervangen en de kerk krijgt een nieuw fris en licht interieur.

Lees meer 

Nieuwe ramen IJsseldijkkerk

In 2016 is de interieurcommissie gevraagd om na te denken over een renovatie van de kerkzaal. De houten vloer werd slecht, de wanden moesten worden opgeknapt en de kunstwerken die er hingen waren grotendeels verteerd! In diezelfde periode werd het aspect energiebesparing steeds belangrijker! Van het een kwam het ander. Zo werd het idee geboren om kunst en comfort te combineren in de ramen. Wat ook weer energie bespaart. Een win win situatie dus.
Lees meer 

Open Kerk

Verschillende Krimpense Kerken zetten wekelijks hun deuren open. U bent van harte welkom voor een vrijblijvend bezoekje, een gesprek of een rustmoment, of zomaar voor een kopje koffie of thee.

Open Kerk: Een plek in de wijk waar je welkom bent.
Lees meer 

Een nieuwe Bijbel, de NBV21

Bij het verschijnen van de NBV in 2004 riep het NBG iedereen op om feedback op de vertaling te geven. Alle reacties zouden worden meegenomen om de vertaling bij te werken. De respons was overweldigend.  

Er kwam veel waardevolle informatie: dingen als vertaalfoutjes of onduidelijke zinnen, maar ook over hoe de lezers deze Bijbelvertaling ervaren in hun dagelijkse leven. In de vele brieven, e-mails, dossiers, artikelen en boeken werden bovendien enkele duizenden suggesties gedaan om de vertaling te verbeteren. 

Lees meer