Kerkenpad 2023

Op een zonnige woensdagmorgen 17 mei fietsten er door Krimpen 6 groepen basisschoolleerlingen om bij verschillende kerken een kijkje te gaan nemen. Het was weer mooi om te zien hoe iedereen zijn of haar best deed om iets te vertellen of te laten zien en te luisteren en mee te doen.

Er werden wisselende programma's aangeboden. In de IJsseldijkkerk was er een stukje orgelles. In de Fonteinkerk een roulerend programma met als hoogtepunt: op de foto in de toga van de dominee. In de Bron leerden we dat het gebouw lijkt op de Ark van Noach. In de Rehobothkerk waren zowel de leerlingen als medewerkers zeer enthousiast, door open vragen en mooie gesprekken. In de Wingerd werd de speurtocht gewaardeerd. In de Immanuelkerk werden de 10 geboden op een toepasbare wijze omgezet in omgangsvormen voor het dagelijks leven.

Al met al kijken we terug op een verbindende activiteit en we zijn dankbaar dat we dit ieder jaar weer mogen aanbieden!

 
terug