Kerkbladen

Krimpens kerkblad

De IJsseldijkkerk, Fonteinkerk, en Wingerd geven gezamenlijk het Krimpens Kerkblad uit dat 15x per jaar verschijnt; in de regel iedere vier weken.

Abonnementen
De abonnementsprijs is € 23,75 per jaar.
Een postabonnement kost € 58,00 per jaar. 

Het abonnementsgeld wordt in het 1ste kwartaal van ieder jaar aan de abonnees in rekening gebracht middels een factuur. Rekeningnummer: NL65 INGB 0002596704)

Aanmelden voor een abonnement kan via:
E-mail: krimpenskerkblad@hetnet.nl

Redactie
Artikelen voor het algemeen gedeelte van het kerkblad kunt u sturen naar:
E-mail: redactiekrimpenskerkblad@gmail.com

Hoofdredacteur: Ds. C. Baggerman.
Redactieteam: Leonie van der Hoek, Marja van Meijeren en Marjan Zwart, gezamenlijk bereikbaar op:
E-mail: redactiekrimpenskerkblad@gmail.com 

Rubriek kerkdiensten: mevr. M. Goudriaan, telefoon 0180519848
E-mail: kerkdiensten.kerkblad@pknkrimpen.nl,

Advertenties: Leo van der Schelling, telefoon 0180518833
E-mail: krimpenskerkblad@hetnet.nl,

Bezorging
Het kerkblad wordt bezorgd door jongeren uit de verschillende kerken.
Indien het blad op zaterdag na de verschijningsdatum om 12.00 uur niet is bezorgd, kunt u contact opnemen met de contactpersoon voor de bezorging in uw wijk:
Kortland, Lansing-Zuid, Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk: Sonja Trouwborst, telefoon 06-53596453
Langeland, Ouderkerk aan den IJssel en Gouderak: Bert Kraaijenbrink, telefoon 06-21404065
 Ora et Labora

De Hervormde Wijkgemeenten van Bijzondere Aard (HWBA), Sionskerk en Rehobothkerk, geven gezamenlijk een kerkblad uit, de Ora et Labora. Dit blad verschijnt maandelijks, behalve in Augustus, voor de eerste zondag van de maand.

Uiteraard worden gemeenteleden in de gelegenheid gesteld een bijdrage aan de inhoud van het blad leveren. In de Ora et Labora staat de uiterste inzendtermijn voor de kopij van het volgende nummer vermeld. Kopij kan worden ingeleverd bij de redactie, liefst digitaal, via e-mail of anders bij één van de onderstaande adressen.

Abonnementen

Wilt u ook abonnee worden van de Ora et Labora? Neem dan contact op met de heer L. Oudenaarden, telefoon 0180514968.

Redactie

Eindredactie: de heer J. Rook, e-mail: scriba@bwkrimpen.nl, telefoon 0180523558

Redactie en inleveren berichten: de heer H.C. Heurter, e-mail: ora@bwkrimpen.nl

Bezorging

De organisatie van de bezorging is in handen van de heer L. Oudenaarden, telefoon 0180514968

terug