Interkerkelijk overleg schoolzaken

IKOS staat voor Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken. Ook Krimpen aan den IJssel heeft een IKOS-afdeling. Die ondersteunt het Godsdienstig Vormingsonderwijs op de openbare scholen hier ter plaatse. In het bestuur van IKOS-Krimpen zijn de wijkgemeenten van Protestantse Gemeente Krimpen vertegenwoordigd. De Gereformeerde Gemeente is vertegenwoordigd met een gast-lid.
Het Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO) wil de kinderen van de openbare scholen helpen
•    om een eigen kijk op het leven te ontwikkelen;
•    om te leren respect te hebben voor (andere) geloofsovertuigingen;
•    om te leren hun gevoelens te uiten over eigen levensvragen en levenservaringen;
•    om vertrouwd te raken met de Bijbelse verhalen.

Het onderwijs wordt verzorgd door twee enthousiaste, bevoegde docenten:  Inge Koopmans en Lisanne van Burg.

Het salaris van de leerkrachten wordt betaald door de overheid. Om de kinderen iets extra’s te geven (een Bijbel bij het afscheid, een presentje op hoogtijdagen…) is IKOS-Krimpen afhankelijk van de financiële bijdrage van de aangesloten, plaatselijke kerken. Natuurlijk is meelevende en meebiddende betrokkenheid van de gemeente bij dit mooie en belangrijke werk net zo belangrijk.

Voorzitter: Jolanda Spek, namens de Fonteinkerk
Secretaris: Greetje Jorna, namens de IJsseldijkkerk
Penningmeester: Henk Heuter namens de Reobothkerk
Overige bestuursleden zijn:
Ria van der Plicht, namens de Fonteinkerk
Annemarie Hornyàk, namens de Wingerd
Johan de Vries namens de Sebakerk (gast-lid)

 
terug