Veilige Kerk

Wij stelden het beleidsplan ‘Een Veilige Kerk’ vast. Op allerlei plaatsen in de maatschappij worden wij geconfronteerd met voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag. Dit kan betrekking hebben op lichamelijke integriteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar speelt ook op het terrein van financiën, discriminatie, intimidatie enz.

Helaas is de kerk hiervan niet gevrijwaard. Daarom is het goed ons hiervan bewust te zijn en hierover met elkaar afspraken te maken. Vooral natuurlijk hoe grensoverschrijdend gedrag voorkomen kan worden, maar ook door te beschrijven hoe te handelen als het zich onverhoopt toch aandient. Wat doe je dan, waar kun je dan terecht?

Hiervoor geldt dat er vanuit de landelijke kerk al veel is geregeld, zie bijv. www.smpr.nl. Wij hebben nu ook voor de PG Krimpen beschreven hoe wij hier in voorkomende gevallen mee omgaan, of beter nog: het voor kunnen zijn. Met het vaststellen van het beleidsplan zijn wij er niet. Eigenlijk is dit een soort vertrekpunt. Het onderwerp verdient blijvende aandacht. Het beleidsplan vormt de leidraad waarlangs wij het beleid de komende maanden en jaren nader uitwerken en concretiseren.
 
terug