Thema- avond Raad van Kerken: Geloof & Politiek

Polarisatie & Het goede gesprek
Deze thema-avond van de Raad van Kerken die gehouden werd in de Fonteinkerk, werd bezocht door een kleine 50 geïnteresseerde bezoekers, waaronder ook vertegenwoordigers van politieke partijen en de burgemeester, dhr.J.Luteijn. En zeer terecht! Geen stoffige lezing, maar een mix van gesproken woord, gesprek en stellingname waarbij door de aanwezigen letterlijk een standpunt kon worden ingenomen.

Dit nog afgewisseld met muurprojectie waarin toepasselijke songs, scenes uit the Passion, filmpjes over Polarisatie van SIRE, van Bart Brandsma, filosoof en auteur te zien en te horen waren en ook stellingen waarop veel van de aanwezigen reageerden.

Wat is polarisatie? Is polarisatie negatief of positief? Hoe ga je met polarisatie om? Wie beïnvloed de groei van polarisatie? Verandert polarisatie je eigen leven? Zo maar wat onderwerpen die aan de orde kwamen. En ondanks de ernst van het onderwerp werd er ook vaak gelachen. Van polarisatie onder de aanwezigen was gelukkig dus geen sprake. Misschien ook wel vanwege de mooie column die burgemeester dhr. dhr.J.Luteijn uitsprak, vanuit zijn functie uiteraard zeer verbindend van aard.

Met dank aan ds. v.d. Giessen en ds. Heij die voor- en nawoord verzorgden, presentator L. Vermeulen, techniek M. Groeneveld, burgemeester J.Luteijn en de gesprekken van de aanwezigen die samen een verrijkende samenkomst tot stand brachten en beleefden.
terug