Startmaaltijd wijkkerkenraden

De Algemene Kerkenraad vergaderde op woensdag 21 september. Het was de eerste vergadering van het nieuwe kerkelijk seizoen. Voorafgaand aan de vergadering was er een gezamenlijke maaltijd waarvoor de kerkenraadsleden van alle wijkgemeenten waren uitgenodigd.

Het buffet was verzorgd door leden van de Molukse gemeenschap. Deze startactiviteit sloot mooi aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk: 'Aan tafel'. Er was alle ruimte voor gemoedelijke gesprekken en de mogelijkheid om nader kennis te maken en uit te wisselen.

Daarnaast verzorgde ds. Baggerman een Bijbelse quiz. Alle vragen hadden betrekking op verhalen waarin een maaltijd centraal stond.

        
 
terug