Gezamenlijke Pinkstergebedsviering

Op woensdag 1 juni organiseren de gezamenlijke kerken een Pinkster-gebedsviering.

Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft’ (Efeze 4:3 ). Deze bijbeltekst is voor de Algemene kerkenraad aanleiding om een gezamenlijk moment van gebed te houden.
We bidden met verootmoediging en verwachting om de volheid van de Geest en om eenheid in de kerk.

Voorgangers en gemeenteleden van de vier wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente, Ark-Rank, IJsseldijkkerk, De Wingerd en HWBA Sionskerk-Rehobothkerk verlenen medewerking. Iedereen is van harte welkom op woensdag 1 juni, 19.30 uur, in de IJsseldijkkerk. Aansluitend is er gelegenheid om elkaar verder te ontmoeten bij de koffie.
 
terug