Pioniersplek Nederlands Arabische vieringen

In 2015 is een grote groep Syrische vluchtelingen in Krimpen a/d IJssel aangekomen. De plaatselijke kerken hebben zich toen ingezet deze mensen te helpen en op te vangen. De meeste vluchtelingen zijn als statushouders in Krimpen blijven wonen. Via het inloophuis – een initiatief van plaatselijke, protestantse kerken- bleven we in contact met hen.

Het verlangen groeide deze mensen ook geestelijk onderdak te bieden: een plek van ontmoeting en samen luisteren naar de Bijbel. Hier is iedereen welkom, ongeacht achtergrond: we treffen hier Arabisch sprekenden met een Syrisch-orthodoxe achtergrond, maar ook moslims.

We hopen over 3 jaar een hechte gemeenschap te zien ontstaan, betrokken op het Evangelie en elkaar. Sommigen van hen zouden zich bij een van de plaatselijke kerken kunnen aansluiten. Anderen blijven mogelijk liever met elkaar verbonden in de gemeenschap die gevormd is.

In juli 2018 zijn de eerste gesprekken geweest over de start van Arabisch-Nederlandse samenkomsten rond de Bijbel (die begonnen zijn in januari 2019). De verschillende PKN-wijken van het dorp zijn hierin betrokken evenals de GKv. Verder zijn de kerkenraden van gemeenten in de regio aangeschreven om Arabischtaligen uit hun stad/dorp uit te nodigen voor de samenkomsten in Krimpen. Momenteel is er een goede samenwerking gestart met de Nieuwe Westerkerk in Capelle aan den IJssel (PKN) en komen er ook bezoekers uit Capelle aan den IJssel.

Zo is een werkgroep ontstaan die sinds januari 2019 elke veertien dagen op vrijdagavond vieringen houdt. Af en toe organiseren we ook een maaltijd.

Na de start, twee en een half jaar geleden, zijn we nu op een punt dat we ervaren dat er meer nodig is voor het vormen van een duurzame gemeenschap dan alleen de Bijbelstudies op de vrijdagavond. We willen onze bezoekers ook pastorale zorg bieden en persoonlijke aandacht geven. Verder willen we graag  meer mensen bereiken: we zoeken verbreding en verdieping.

We zien ook de noodzaak van een Arabisch sprekende evangelist voor dit missionaire project die ons kan helpen de doelgroep goed te bereiken, aangezien met name de taal nog een grote drempel vormt. Ook vanwege de culturele en religieuze verschillen denken we dat een Arabischtalige evangelist mensen makkelijker kan motiveren om de stap te maken en zich thuis te voelen.

We willen ons de komende jaren ook aandacht geven aan de kinderen en jongeren van de allochtone gemeenschappen. Wij denken o.a. aan het integreren van kinderen en jongeren van de gasten van onze Arabische-Nederlandse diensten in het kinderclub- en jeugdwerk van de diverse kerken in onze gemeente.
 
terug