Algemene Kerkenraad

Elke wijkgemeente heeft een wijkkerkenraad. Aangezien de Protestantse Gemeente Krimpen
meerdere wijkgemeenten heeft, is er naast de wijkkerkenraden een algemene kerkenraad.
Lees meer 

Kerkbladen

Er zijn 2 kerkbladen Krimpens Kerkblad en Ora et Labora. Hieronder leest u er meer over.
Lees meer 

College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters is de vergadering van de kerkrentmeesters van de Protestantse wijkgemeenten IJsseldijkkerk, Fonteinkerk en de Wingerd.
Lees meer 

Algemeen College van Diakenen

Het Algemeen College van Diakenen (ACD) is het samenwerkingsorgaan van diakenen van de Protestantse Gemeente Krimpen.
Lees meer 

Kerkelijk Bureau

Het kerkelijk bureau houdt de ledenadministratie bij van de kerkelijke gemeente. Stuur daarom uw verhuisbericht, geboortekaartje of rouwkaart niet alleen naar de predikant of scriba van uw eigen wijkgemeente maar ook naar het kerkelijk bureau.

Lees meer 

Raad van Kerken

De Raad van Kerken is een landelijk interkerkelijk overlegorgaan. De afdeling Krimpen aan den IJssel van de Raad van Kerken streeft naar Ontmoeting en Samenwerking, niet alleen tussen christenen en kerken, maar ook binnen de hele Krimpense samenleving.

Lees meer 

Jeugdraad

De Jeugdraad Krimpen aan den IJssel heeft in principe als werkgebied alle bij de Protestantse Gemeente Krimpen
aangesloten wijkgemeenten: IJsseldijkkerk, Fonteinkerk, Wingerd en HWBA wijkgemeenten Sionskerk en Rehobothkerk.

Lees meer 

Bijbel Doe Dagen

Bij de Bijbel Doe Dagen leren we
de kinderen op een vrolijke,
laagdrempelige manier over Jezus,
de Bijbel en het leven met God.
Lees meer 

Interkerkelijk overleg schoolzaken

IKOS staat voor Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken. Ook Krimpen aan den IJssel heeft een IKOS-afdeling. Die ondersteunt het Godsdienstig Vormingsonderwijs op de openbare scholen hier ter plaatse. In het bestuur van IKOS-Krimpen zijn de wijkgemeenten van Protestantse Gemeente Krimpen
vertegenwoordigd.
Lees meer