Ambtsdragersdag 2024

Op zaterdag 16 maart werd de jaarijkse ambtsdragersdag gehouden. Een kleine 50 ouderlingen, diakenen en predikanten verzamelde zich in de Sionskerk. Het thema van deze dag was 'Veilige Kerk'.

Ds. Theo Hettema, werkzaam voor het dienstencentrum in Utrecht, hield een inleiding over het thema. Veiligheid vraagt op allerlei manieren onze aandacht: brandveiligheid, arbo-veiligheid, digitale veiligheid enz. Vandaag ging het vooral over sociale veiligheid. Is de kerk een veilige plek voor gemeenteleden? Vanuit de politiek en de maatschappij worden wij geconfronteerd met allerlei vormen van machtsmisbruik en (sexuele) intimidatie. Helaas komen deze voorbeelden ook binnen de kerk voor. Daarom is het goed hiervoor beleid te maken en dit binnen de wijkgemeenten bespreekbaar te maken en onder de aandacht te brengen. Na de inleiding gingen wij uiiteen in groepen werden diverse casussen besproken.

Op dit moment zijn wij bezig het opgestelde beleidsplan uit te rollen binnen de wijkgemeenten. Recent werden 4 vertrouwenspersonen aangesteld. Zij waren ook aanwezig en werden voorgesteld. Binnenkort worden zij ook bekend gemaakt binnen de wijken. Vervolgens zal het thema 'Veilige kerk' op allerlei niveaus (kerkenraad, ouderenwerk, jeugdwerk, pastoraat) besproken worden zodat mindset en comitment ontstaan. Voor sommige taken binnen de gemeente zal in de toekomst een VOG moeten worden aangevraagd.

Naast leerzaam en instructief, was het ook goed elkaar als ambtsdragers van de Prot. Gem. Krimpen te ontmoeten en te spreken.

 
terug