Actie Kerkbalans 2022

In het kerkblad en in de brief die in januari bij onze leden in de bus belandt, vragen wij om mee te doen aan Actie Kerkbalans. Wij weten dat er leden zijn die graag naast een mogelijke hypotheekrente aftrek ook een giften aftrek op de inkomstenbelasting willen realiseren. De belastingdienst erkent onze Protestantse Gemeente als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). De enige uitdaging waar u voor staat is dat de belastingdienst voor gewone giften een drempel kent. Die drempel is 1% van uw inkomen. Stel u heeft een inkomen van € 50.000 en u bent gewend om 2% van uw inkomen voor de kerk te reserveren. Dan vult u bij de Actie Kerkbalans € 1000 in en vervolgens bij de aangifte inkomstenbelasting ook diezelfde € 1000. Maar vanwege de drempel van 1% heeft u dus € 500 effectieve aftrek. Uw belastingvoordeel bedraagt dan € 185,50 (inkomen tot € 68.508 valt in de 1e belastingschijf van 37,1%).

Nu kan het beter, maar daar gelden wel een paar randvoorwaarden voor. Als u besluit van de normale gift een periodieke gift te maken dan heeft u géén drempel en is uw gift volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Wanneer is er sprake van een periodieke gift?
1.    U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling. U mag zelf weten of u uw jaarlijkse gift in 1 keer of in termijnen betaalt, èn
2.    U betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar. Langer mag ook, èn
3.    U heeft vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt, bijvoorbeeld na 5 jaar. Overlijdt u vóór die termijn afloopt, dan stopt de jaarlijkse gift bij uw overlijden.

Maar wat zijn dan de randvoorwaarden die de belastingdienst hanteert?
1.    Uw gift gaat naar een ANBI. Welnu, dat is onze Protestantse Gemeente in Krimpen: de ANBI Status is geregistreerd onder RSIN nummer 804 838 604, èn
2.    U heeft de periodieke gift vastgelegd in een overeenkomst. De belastingdienst accepteert daarbij uiteraard een notariële schenkingsakte, maar het kan ook in een overeenkomst die u zèlf met het College van Kerkrentmeesters sluit. Dat is natuurlijk veel eenvoudiger, èn
3.    U krijgt niets in ruil voor uw periodieke gift.

Randvoorwaarde 1 en 3 zijn vrij vanzelfsprekend. Randvoorwaarde 2 is even wat werk, maar het loont. Als we teruggaan naar bovengenoemd rekenvoorbeeld dan is het belastingvoordeel bij de periodieke gift verdubbeld ten op zicht van de gewone gift. Dus van € 185,50 naar € 371.
Bij hogere inkomens levert dit nog meer op. Stel u heeft een inkomen van € 70.000 en u geeft ook € 1000. Dan vult u bij de Actie Kerkbalans € 1000 in en vervolgens bij de aangifte inkomstenbelasting ook diezelfde € 1000. Maar vanwege de drempel van 1% heeft u dus maar € 300 effectieve aftrek. Uw belastingvoordeel bedraagt dan slechts € 148,50 (inkomen boven € 68.508 valt in de 2e belastingschijf van 49,5%). Het belastingvoordeel bij een periodieke gift vergroot dan naar € 495 omdat de drempel wegvalt.

U ziet; met een periodieke gift heeft u meer voordeel en met een hoger inkomen kunt u zelfs zeggen: ”ik kan mijn gift verdubbelen omdat bijna de helft door de belastingdienst wordt meebetaald.”
Meer Actie Kerkbalans en meer belastingvoordeel met een netto identiek resultaat op uw rekening.

Een standaard overeenkomst die door de belastingdienst is vrijgegeven vindt u hier.  

Wij hopen dat deze informatie u helpt om uw keuze en uw bijdrage aan Actie Kerkbalans te bepalen.

Niet alleen

Hulpinitiatief  #Nietalleen
Vlak na het uitbreken van de Coronacrisis in maart 2020 bundelden kerken en lokale (hulp)organisaties, waaronder de Protestantse Kerk in Nederland en Kerk in Actie, de krachten in het platform Nietalleen.nl. Dit platform verbindt hulpvragers uit het hele land aan lokale hulpinitiatieven bij hen in de buurt.
Mensen die een praktische hulpvraag hebben of graag even contact hebben en een luisterend oor, kunnen bellen naar het landelijk nummer 0800-1322. Ze worden dan gekoppeld aan de plaatselijk coördinatoren. In Krimpen aan den IJssel kun je ook mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Steeds meer mensen worden getroffen door de gevolgen van de coronacrisis, maar vinden het lastig om hulp te vragen. We leven in een tijd waarin we alles zelf willen kunnen en niet snel hulp vragen. Het lijkt een teken van zwakte maar het getuigt juist van moed als je afhankelijk durft te zijn van anderen en durft toe te geven dat je hulp nodig hebt. En weet dat de hulpgevers dit met liefde doen!
In de donkere maanden van het jaar willen we helpen de drempel lager te maken om hulp te vragen en brengen dit initiatief opnieuw onder de aandacht. De online Kerstnachtdienst van de ArkRank/IJsseldijkkerk staat in het teken van het thema: Nietalleen. Na de Kerstdagen hangen we promotieposters op en willen we kaartjes uitdelen. En daar hebben we uw hulp bij nodig! Als u een kerkdienst of andere activiteit in de kerk bezoekt kunt een aantal promotiekaartjes meenemen om weer door te geven aan anderen. Ook willen we proberen bij de seniorenflats in Krimpen deze kaartjes door de bus te doen. Als u daarbij wilt helpen, neemt u dan contact met ons op. En ook als u hulp wilt bieden horen we dat graag!
Wilt u meer over dit landelijke initiatief weten kijk dan eens op de website: https://www.eo.nl/programmas/niet-alleen-nl
Marjan Tromp en Hilda Pleysier (coördinatoren Krimpen) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Fusierapport Groeien in Liefde

In de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 27 november 2019 is besloten tot het samengaan van de Ark en de Rank gemeente per 1 januari 2020.

Voorafgaand was daar de presentatie van het Eindrapport van de Fusiecommissie het zgn. Fusiedocument "Groeien in Liefde".

Om u deelgenoot te maken van de inhoud treft u het hier als download.

Plaatselijke Regeling

In de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 18 november 2019 is een nieuwe Plaatselijke Regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Krimpen aan den IJssel met een Toelichting vastgesteld.

De nieuwe PR is geldig vanaf 1 januari 2020. U vindt de PR en Toelichting: hier.

Eenzaam? Een Gouden Morgen!

In de week tegen de eenzaamheid van 1 t/m 8 oktober is er een initiatief gestart waarbij eenzame mensen zich kunnen inschrijven voor een dagelijkse bemoedigende nieuwsbrief. 

 

Eén van de schrijvers van deze mails is Hilda Pleysier, secretaris van de Raad voor Kerken en lid van de Immanuelkerk.

De link treft u hier

Van harte aanbevolen!