Nieuwe stellingen door Krimpense gemeenteleden bijeengebracht

Op 31 oktober hield de Protestantse Gemeente Krimpen een viering rondom de reformatie en wat die ons gebracht heeft in de IJsseldijkkerk. Aansluitend was de ludieke aftrap van het verzamelen van 95 nieuwe stellingen onder de Krimpense bevolking met als vraag: hoe kunnen we geloofwaardig leven, in ons dorp en ook in de kerk?

In het kader van het jubileumjaar zijn er allerlei bijeenkomsten, onder andere een thema-avond met Jan Siebelink op 10 november om 20.00 uur in de Wingerd en het Krimpens Debat op 23 februari 2017 in het Krimpenerwaardcollege, waar we u van harte voor uitnodigen.

Stellingen tot nu toe bijeengebracht:

1. We kunnen in de kerk persoonlijke dingen delen en dat zou ook goed zijn voor de mensen in het dorp. Het geeft saamhorigheid.

2. Krimpense saamhorigheid bestaat uit samen mopperen over de algerabrug.

3. Krimpen heeft het niet. Er is geen centrale plek of gelegenheid waar mensen gezellig bij elkaar komen en met elkaar praten. Het Krimpen Festival is wel een goede poging om een breed publiek aan te trekken.

4. Wie religie beschouwt als een hobby die alleen thuis of in een gebedshuis mag worden uitgeoefend, zoals sommige politici betogen, onderschat de krachtige en positieve invloed die het Evangelie in de samenleving teweeg kan brengen.

5. De scheiding tussen kerk en staat betekent niet dat ze niets met elkaar te maken hebben. Integendeel: ze kunnen niet zonder elkaar, verbinden is immers beider opdracht.

6. Fijn als (1 van) de kerkgebouw(en) ook door de week open zou zijn, om er even te kunnen zitten, te bezinnen, te bidden. Mooi als je vanaf die plaats een bemoedigend kaartje mee kunt nemen (of krijgen!) om zo gesterkt je levensreis weer te kunnen vervolgen.

7. Ook als je mijlenver van elkaar staat kan er een klik ontstaan. Als je maar positief met elkaar omgaat.

8. De kerk (niet het gebouw maar de leden!) moet een “Welkom thuis” uitstraling hebben voor iedereen die hier binnenstapt. Dat vereist van élk lid dat het doordrongen is van zijn/haar rol als gastheer/vrouw.

9. (Met een verwijzing naar stelling 46:) Men moet de christenen leren, dat als zij geen geld in overvloed hebben, zij verplicht zijn wat zij hebben voor hun huishouden te bewaren en het in geen geval aan rookwaar te verspillen.

10. De rijke boodschap van de kerk is het evangelie. Hierin leren we wat de genade van God inhoudt: Vergeving van mijn zonden door de dood en het weer levend worden van Gods Zoon, maar ook elke dag het bewarende werk van Gods Heilige Geest om me weer terug te halen als ik toch weer de verkeerde kant op loop.

11. Als geloof zeker weten wordt, is het geen geloof meer.

12. In een gezin kent elk kind zijn vader op een andere manier, omdat zij allemaal andere ervaringen met hun vader hebben. Zo is het ook met God de Vader en toch zijn we allemaal kinderen van Hem.

13. Als je iemand buitensluit doe je iets wat God niet wil.

14. Het voorwoord van de verklaring van de rechten van de mens zou moeten gaan over de plichten van de mens (de Bergrede?).

15. Wie is uitgekeken op de hoofdspeler, gaat zich druk maken over het decor.

16. We worden in Krimpen pas echt een levende gemeente als we leven vanuit de gezindheid van Matteus 7:12 / Lukas 6:31, dus als we anderen (personen, wijkgemeenten) behandelen zoals we zelf behandeld zouden willen worden.

17. Een van de grootste bedreigingen voor de groei van onze gemeente is onze vrijblijvendheid.

18. Wat Luther schrijft over de aflaten, Paus en priesters in zijn 95 stellingen kun je zo toepassen op politici, politieke partijen en op onszelf. Wij - politici en burgers - moeten leren meer te verwachten van verantwoordelijkheid, duurzaamheid en naastenliefde in politiek en maatschappij dan van aflaten.
 
19. Een spiritueel stiltecentrum in de Crimpenhof, waar het winkelend publiek even kan stoppen voor reflectie en meditatie. Dat zou een concrete bijdrage zijn van de kerken aan de Krimpense samenleving.
 
20. 1. Alle kinderen terug van nevendienst en oppas voor de zegen. 2. Meer van andere kerken leren, dus ook eens cursus bijwonen in een andere kerk in Krimpen. 3. Terug naar de basis: bij boeken- of kalenderverkoop of verkoop van kerststukjes, geen geld aannemen op zondag. 
 
21. De geloofwaardigheid én de vitaliteit van onze Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel zouden sterk worden bevorderd door het opheffen van de huidige vier wijkgemeenten en het gezamenlijk gebruik gaan maken van één kerkgebouw. Een kerkelijk centrum voor de erediensten en andere vieringen dat tevens de ‘uitvalsbasis’ is voor ons werk in de kerkelijke én in de burgerlijke gemeente.
 
22. Kerst is van oorsprong een heidens feest. Is Jezus gestorven om heidense feesten schoon te wassen en nu acceptabel te maken? Of is Hij gestorven om ons te reinigen en nu acceptabel te maken voor Hem?
  
23. De kerk is een plek waar de hoop gevoed wordt.
 
24. Aan de liefdevolle daden van christenen voor de samenleving zal men God herkennen en het beeld van de kerk verduidelijken.
 
25. Wie de eenheid van de kerk gestalte wil geven, zoekt de eigenheid van de ander recht te doen.
 
26. Er zou meer jeugd moeten komen in Krimpen, bijvoorbeeld door het aanbieden van goedkopere huurhuizen.
 
27. Wat we nodig hebben is meer omzien naar elkaar, bijvoorbeeld een bank buiten zetten waar buren elkaar kunnen ontmoeten.
 
28. In Krimpen zijn zoveel kerken, dat maakt ons voor Krimpenaren niet geloofwaardig. Houdt onze veelgenoemde 'identiteit' niet teveel tegen? Wat we nodig hebben is ons meer openstellen, je kunt daarbij je eigenheid houden.
 
29. Hoe dichter bij de wereld, hoe dichter bij Christus.
 
30. De kerk komt alleen van haar dogma-imago af door eerbiedig haar dogma's in de laden der geschiedenis te schuiven.
 
31. Je hebt geen last van het weer in een kerkgebouw: er is alleen binnen geen groeizaam klimaat voor je geloof daarvoor moet je de wereld in.
 
32. We zouden als gemeenschap meer zorg mogen nemen voor onze aarde. In onze woonomgeving op onze gemeenschapsgrond. Door ons met de aarde te verbinden hebben we ook mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en ons met elkààr te verbinden. Het Burenerf probeert dmv Stadslandbouw een voedingsbodem te creeeren voor ontmoeting en saamhorigheid. Jong, oud, arm, rijk, gestudeerd of analfabeet. Iedereen kan hier iets bijdragen en iets krijgen.
 
33. Geloofwaardig moet je ook zijn binnen de waarden van je geloof. Toelichting: Geloofwaardig zijn houdt in dat wat je vindt recht doet aan je geloofsovertuiging. Dus je kunt wel zeggen dat je doel in het leven is, zoveel mogelijk bereiken voor jezelf. Maar als je aan de andere kant zegt dat je gelovig bent, hoe geloofwaardig is dat dan, want dat strookt toch niet met de waarden van je geloof?
 
34. OM “RECHTVAARDIGHEID” GING HET TOEN EN GAAT HET NU EN ALTIJD. Toelichting: Het centrale thema van Luthers (her)ontdekking qua geloof is: De rechtvaardigheid van/ door/ vanuit het geloof. Ten diepste de basis van alle vrolijkheid. Omdat de verlossing door Christus ook de verlossing is van heel veel “kramp” [krampachtigheid] en angst.
 
35. Omdat het bij de “rechtvaardigheid door het geloof” gaat om de diepste dingen, is het wel een thema dat nooit “verouderd” raakt.
 
36. Als de Moderne Devotie zich had doorgezet zou de kerkscheuring niet hebben plaatsgevonden...
 
37. Daar Erasmus trouw bleef aan de paus kon Luther niet anders dan afhaken...
 
38. Er moet meer verbinding komen met alle mensen door meer dingen buiten de kerk te doen. Met kinderen of met volwassenen. Zo kun je met mensen ook buiten de kerk praten over je geloof. Misschien maak je dan ook nieuwe vrienden.
 
39. Er moeten in Krimpen aan den IJssel meer plekken zijn waar jongeren kunnen hangen, met wifi. Meer investeren in opkomend talent bijvoorbeeld door een goed podium in De Tuyter.
 

95 nieuwe stellingen: Hoe kun je geloofwaardig leven?

In oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat Luther zijn beroemde stellingen vastspijkerde op de kerkdeur van de slotkapel in Wittenberg. Deze gebeurtenis wordt vaak gezien als het begin van de reformatie en van wat we nu ‘protestantisme’ noemen, een vernieuwingsproces dat de kerk en wereld heeft veranderd.

Luther kwam in zijn stellingen op voor een geloofwaardig leven en geloof. Hij wilde meer ruimte voor het volk of de gewone gelovigen om met God in gesprek te gaan (gebed) in de bijbel te lezen (in hun moedertaal i.p.v. het geleerdenlatijn) en om God zelf om vergeving te vragen. Een papiertje kunnen kopen als teken van vergeving door God (een zgn aflaat) vond hij voorbij elke geloofwaardigheid. Luther nodigde met zijn stellingen zijn studenten en belangstellenden uit voor een debat.

In dit jaar willen we alle inwoners van Krimpen uitnodigen om 95 nieuwe stellingen te maken over de vraag: Hoe kunnen we geloofwaardig leven?

Je kunt denken aan:

• Wat maakt de kerk van nu volgens u geloofwaardig binnen de Krimpense samenleving?

• Wat denkt u dat we in Krimpen nodig hebben, als kerk of als dorp?

• Waar moeten we als kerk of als dorp voor oppassen?

• Waar droomt u van als u aan de kerk of ons dorp denkt?

 

Schrijf 1 of 2 of meer stellingen en deponeer ze hier 

Of lever ze in bij één van ons.

We kunnen met elkaar in debat via facebook, website en in ‘real life’.

We zullen in deze periode regelmatig één of twee stellingen publiceren als smaakmaker. Dit zal gebeuren zonder vermelding van uw naam, met eventueel een algemene aanduiding.

Dit alles mondt uit in het Krimpens debat op 23 februari 2017 in het Krimpenerwaardcollege, waar we u van harte voor uitnodigen.

Geloofwaardig leven in Krimpen daar gaan we dit jaar over denken, discussiëren en … als het goed is werpt dit ook vruchten af. We kunnen ons dorp of onze kerken vast een stukje beter maken.

 

Namens de Protestantse Gemeente Krimpen a/d IJssel

Huib Neven Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Jilles Scheurwater Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Corinne Groenendijk Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gert den Hartogh Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jan Verhaar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dirk-Jan Goudswaard Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijbel Doe Dagen 2017 (4 t/m 12 jaar)

Superleuk dat je mee wilt doen met de activiteiten van de Bijbel Doe Dagen! De voorbereidingen voor de Bijbel Doe Dagen van dit jaar zijn weer in volle gang. De Bijbel Doe Dagen 2017 vinden plaats van maandag 16 t/m woensdag 18 oktober. Het thema voor dit jaar is (T)OP SURVIVAL. Durf jij het aan?? 

Wat gaan we allemaal doen?!
Maandag t/m woensdag ben je welkom in De Ark, Burgemeester Aalberslaan 41. Elke dag gaat de deur open om 09:30u; het programma begint om 10:00u en eindigt om 12:15u. 

De online inschrijving is inmiddels gesloten, maar kinderen kunnen zich bij binnenkomst inschrijven bij een van de inschrijftafels !

Op zondag 15 oktober hebben we de startzondag van 10:00 tot 11:30u. Het toneelstuk begint in deze dienst dus zorg dat je van de partij bent! Van maandagochtend t/m woensdagochtend zijn de Bijbel Doe Dagen. Het programma bestaat uit leuke muziek voor kinderen, uit volle borst meezingen, kijken naar het spannende toneelstuk, luisteren naar de bijzondere verhalen uit de Bijbel en aan de slag met een leuk knutselwerk, sport en spel of het volgen van een workshop. Voor de kinderen van groep 5-8 zijn er diverse workshops, o.a. in samenwerking met SYnerKri.

Woensdagavond mogen ook alle ouders, opa’s, oma’s en iedereen aan wie je wilt laten zien wat je gedaan hebt, meekomen naar het slotfeest van 18:45 – 19:45u.

Workshops
Voor groep 5-8 zijn er diverse workshops. Bij binnenkomst ga je naar de inschrijftafel van jouw groep om te melden dat je er bent en kun je je inschrijven voor de workshop. Wees er op tijd bij: vol = vol!

Vragen?
Stuur een email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of laat een bericht achter op onze Facebookpagina.

Aanmelden als medewerker

Ook in de herfstvakantie van 2017 zijn er weer de Bijbel Doe Dagen. We zouden het geweldig vinden als jij ons (weer) wilt helpen om er met elkaar een onvergetelijk feest van te maken! Je kunt meedoen voor één of meerdere dagen. 

Klik hier om je in te schrijven als medewerker

Datum: zaterdag 14 oktober t/m woensdag 18 oktober 2017;
Locatie: de Ark, Burgemeester Aalberslaan 41, Krimpen aan den IJssel;
Tijd: medewerkers worden om 09.00u verwacht voor de dagopening. Om 12:30u sluiten we af met een gezamenlijke lunch.

Heb je nog vragen?
Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of plaats een bericht op onze Facebookpagina en we reageren z.s.m. op je vraag.

Tiener Bijbel Doe Dag

Tiener Bijbel Doe Dag op dinsdag 17 oktober GAAT DOOR !!

De online inschrijving is inmiddels gesloten, maar je kunt je nog opgeven door contact op te nemen met Eline de Kwant.

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Mobiel: 06 - 12318537