95 nieuwe stellingen: Hoe kun je geloofwaardig leven?

In oktober 2017 is het 500 jaar geleden dat Luther zijn beroemde stellingen vastspijkerde op een kerkdeur. Deze gebeurtenis wordt vaak gezien als het begin van de reformatie en van wat we nu ‘protestantisme’ noemen, een vernieuwingsproces dat de kerk en wereld heeft veranderd.

Luther kwam in zijn stellingen op voor een geloofwaardig leven en geloof. Hij wilde meer ruimte voor het volk of de gewone gelovigen om met God in gesprek te gaan (gebed) in de bijbel te lezen (in hun moedertaal i.p.v. het geleerdenlatijn) en om God zelf om vergeving te vragen. Een papiertje kunnen kopen als teken van vergeving door God (een zgn aflaat) vond hij voorbij elke geloofwaardigheid. Luther nodigde met zijn stellingen zijn studenten en belangstellenden uit voor een debat.

In dit jaar willen we alle inwoners van Krimpen uitnodigen om 95 nieuwe stellingen te maken over de vraag: Hoe kunnen we geloofwaardig leven?

Je kunt denken aan:

• Wat maakt de kerk van nu volgens u geloofwaardig binnen de Krimpense samenleving?

• Wat denkt u dat we in Krimpen nodig hebben, als kerk of als dorp?

• Waar moeten we als kerk of als dorp voor oppassen?

• Waar droomt u van als u aan de kerk of ons dorp denkt?

 

Schrijf 1 of 2 of meer stellingen en deponeer ze hier 

Of lever ze in bij één van ons.

We kunnen met elkaar in debat via facebook, website en in ‘real life’.

We zullen in deze periode regelmatig één of twee stellingen publiceren als smaakmaker. Dit zal gebeuren zonder vermelding van uw naam, met eventueel een algemene aanduiding.

Dit alles mondt uit in het Krimpens debat op 23 februari 2017 in het Krimpenerwaardcollege, waar we u van harte voor uitnodigen.

Geloofwaardig leven in Krimpen daar gaan we dit jaar over denken, discussiëren en … als het goed is werpt dit ook vruchten af. We kunnen ons dorp of onze kerken vast een stukje beter maken.

 

Namens de Protestantse Gemeente Krimpen a/d IJssel

Huib Neven Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Jilles Scheurwater Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Corinne Groenendijk Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gert den Hartogh Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jan Verhaar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dirk-Jan Goudswaard Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zicht op Overmorgen - Concept Beleidsplan Consultatie

De Algemene Kerkenraad heeft in de vergadering van 14 september 2016 unaniem het Beleidsplan 2017 t/m 2020 'Zicht op overmorgen' als Concept vastgesteld. 

Dat concept-beleidsplan is inmiddels aan alle wijkkerkenraden en aan de colleges (CvK, ACD, Jeugdraad en CMC) ter consultatie aangeboden met het verzoek per uiterlijk 31 januari 2017 een reactie hierop te geven. 

Tevens is aan de wijkkerkenraden van Ark, Rank, IJsseldijkkerk en Wingerd gevraagd om in iedere wijk een gemeenteavond hierover te organiseren. 

Daarnaast wordt er, onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad, in de maand november a.s. een Protestantse Gemeente-brede avond gehouden.

Ook wordt het Concept aan de orde gesteld bij de samensprekingen.

De aanbiedingsbrief van de AK aan wijkkerkenraden en colleges treft u ter informatie hier.

Het concept-beleidsplan 2017 t/m 2020 "Zicht op overmorgen" treft u hier. 

 

Als bijlagen bij het concept-beleidsplan treft u hieronder alle voorafgaande stukken: 

1. Beleidsplan 2013 t/m 2016 "Zicht op morgen"

2. Advies van de gemeenteadviseur Gerrit Oosterwijk

3. Commissie Ad Hoc "Naar een levende en levensvatbare PKN Krimpen"

4. Communiqué rapport Commissie Leertouwer

5. Eindrapportage van de Adviescommissie voor PG Krimpen aan den IJssel

6. AK Besluit van 16 september 2015

7. Statistiek gemeente leden van 2000 t/m 2016

8. Landelijke Brochure "Kerk 2025"

9. Bedragen Actie Kerkbalans 2016 per wijk en per leeftijdsgroep

10. Update van het Early Warning System per 31 maart 2016 met begeleidende brief van het CvK

11. Matrix met kwantitatieve gegevens van de wijkgemeenten PKN Krimpen 2016

12. Interview in het Krimpens Kerkblad met voorzitter en penningmeester van het CvK 

 

Met vriendelijke groet,

Ton Versteeg

scriba Algemene Kerkenraad