Symposium Palliatieve Zorg

Zoals wellicht bekend is eind 2017 Hospice IJsselOever operationeel geworden. Dit Hospice is speciaal gericht op inwoners van Krimpen en Capelle aan den IJssel. Onder andere zijn burgemeester Vroom van Krimpen aan den IJssel en ex premier Balkenende, lid van het comité van aanbeveling. Het Hospice is momenteel ondergebracht in het complex van De Vijverhof te Capelle aan den IJssel.

Ter gelegenheid van de opening heeft de Stichting Vrienden van Hospice IJsselOever een mini symposium (informatieavond) georganiseerd rond het onderwerp Palliatieve zorg op woensdag 30 mei. De avond is gratis, evenals de consumpties. De avond wordt gehouden in de Nieuwe Westerkerk aan het Valeriusrondeel net over de Algrabrug.

We zouden het bijzonder op prijs stellen indien de informatieavond ook door veel Krimpenaren zou worden bezocht. We benaderen daarom zoveel mogelijk media om er melding van te maken; zowel in de IJssel en Lekstreek als in het AD is er al aandacht aan besteed.

Voor een agenda van de symposium avond klik hier.

Met vriendelijke groet,

Henk Dekker

Secretaris Stichting Vrienden van Hospice IJsselOever

 

Samen in De Ark

Op 24 februari jl. heeft de werkgroep Samen in De Ark haar advies aangeboden. U treft dat advies door hier te klikken.

Op 13 maart jl. heeft de Algemene Kerkenraad besloten akkoord te gaan met de inhoud van dat advies. 

In het AK-besluit staat o.a. op welke wijze de actiepunten uit het advies worden ingevuld. U treft het AK-besluit door hier te klikken. 

 

Het advies van de werkgroep is om tijd te nemen voor een tussenstap: het overleg -onder leiding van een onafhankelijk voorzitter- tussen een vertegenwoordiging van de Rank-gemeente en van de Ark-gemeente over de inrichting van het gemeenschappelijke ‘confessionele profiel’ in het Arkgebouw.

Parallel aan dit overleg wordt ook de Wingerd-gemeente uitgenodigd om een voorstel te ontwikkelen voor het ‘open profiel’. 

Voor het overleg tussen Rank-gemeente en Ark-gemeente is ds. H.J.J. Radstake, predikant te Schiebroek en oud-voorzitter van de classis Rotterdam, beschikbaar om als gespreksleider op te treden. 

De betreffende kerkenraden gaan de eigen wijkgemeente informeren. 

 

Met vriendelijke groet,

Ton Versteeg

scriba AK