Lezing Kruiswegstaties in de Bron

Op donderdag 21 maart 2024 van 14.00-16-.00uur wordt in de Rooms Katholieke Parochie "Maria Koningin", locatie De Bron een lezing met diapresentatie gehouden over de daar aanwezige kruiswegstaties van Jan Toorop door Ruud Engelenberg. Martine Delfos, die hierover een boek schreef, zal ook aanwezig zijn.

De kruiswegstaties van Jan Toorop in de Bron zijn uniek. Er is slechts één serie van gemaakt. Bewust is gekozen om deze lezing en diapresentatie in de middaguren te houden. Dit met het oog op mensen die liever niet in de avond en in het donker over straat willen gaan.

De lezing gaat over de originele staties van de kruisweg in de St. Bernulphuskerk te Oosterbeek maar vooral over de glazen panelen in de Bron in Krimpen. De lezing aan de hand van een diapresentatie wordt verzorgd door Ruud Engelenberg.

Een nieuwe ontwikkeling is dat Jan Toorop bij de productie van de staties sterk is beïnvloed door zijn ervaring met wajangpoppen. Een nieuw boek zal tijdens de lezing aan de orde komen: Jan Toorop als dalang.(wajangspeler). De schrijfster van dit nieuwe boek, Martine Delfos, is deze middag aanwezig.

Na afloop kan onder het gebruik van een kopje koffie of thee nog worden nagepraat. Welkom in de Bron!
 
terug