Kerkbalans

Actie Kerkbalans – een bericht van de kerkrentmeesters
Vanaf maandag 17 januari kunt u van ons weer een envelop voor Actie Kerkbalans verwachten. Wij
danken nu alvast weer alle medewerkers van het Kerkelijk Bureau en de vele trouwe lopers!
Het jaarthema voor Kerkbalans 2022 is evenals vorig jaar ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.
Toekomstbestendig handelen dus, niet alleen voor ònze kerk, maar juist ook voor die van onze
kinderen en kleinkinderen. Laten we met elkaar de schouders er weer onder zetten!

U weet het: de kerk kan niet zonder de bijdragen van haar leden. De exploitatiekosten van onze
wijkgemeenten worden allemaal uit die vrijwillige bijdragen gefinancierd. Als u bedenkt dat de
jaarlijkse begroting van onze drie kerken inclusief predikanten, momenteel al ca. € 550.000 bedraagt
en het aantal ingeschreven leden 1700, dan begrijpt u wel wat Kerkbalans gemiddeld per envelop op
zou moeten brengen… de snelle rekenaar komt op circa € 325 of bijna € 1 per dag.

Wij zijn gelukkig dat veel trouwe leden dit heel goed beseffen en daarnaar handelen. Sommigen
kunnen vanwege een AOW of andere uitkering zoveel geld echt niet kunnen missen. Tegen hen
willen wij nadrukkelijk zeggen: ‘wij verwachten van niemand dat door veel aan de kerk te geven men
zichzelf mogelijk in de problemen brengt’.

De leden die wel voldoende middelen beschikbaar hebben en een trouw kerklid zijn, weten vaak wel
dat er van hen een hoger dan gemiddeld bedrag nodig is. Gelukkig geven velen daar aan gehoor! Dat
blijkt uit het feit dat bij de Actie Kerkbalans 80% van het totaal wordt opgebracht door overwegend
‘ouderen’ van 50 jaar en ouder, tegenover 20% door leden t/m 50 jaar.

Er wordt vaak gezegd: “de jongeren hebben de toekomst!“ Maar dan moet met name een groot deel
van de werkende dertigers en veertigers wel meer besef krijgen van de kosten die de kerk maakt.
Jullie steun is dus ook hard nodig. Dankbaar mogen we het samen opbrengen.

De jongere generaties zullen zich hopelijk realiseren dat zij in de toekomst de kerk financieel gezond
moeten houden. Daarom is het goed als zij zich alvast aanwennen om jaarlijks zo veel mogelijk bij te
dragen aan de kerk. Samen geven wij zo vandaag voor de kerk van morgen.
terug