Avondgebeden onderweg naar Pasen

De Raad van Kerken organiseert ook dit jaar weer een serie gezamenlijke avondgebeden. Op de woensdagen in de weken voor Pasen komen we om 19.15 uur bij elkaar om samen te bidden, te zingen, te lezen en stil te zijn,.steeds in een andere kerk. Een goede vorm van voorbereiding, inkeer en bezinning op weg naar het Paasfeest. Iedereen is daarbij van harte welkom!

Verbonden met elkaar, zien we uit naar het feest van de Opstanding van onze Heer.
Op 22 februari valt het Avondgebed samen met Aswoensdag en is er een gezamenlijke viering in kerkgebouw de Bron.
Op 1 maart is het gezamenlijk avondgebed in de IJsseldijkkerk
Op 8 maart is het Biddag voor Gewas en Arbeid. Wij vieren dat samen met gebedsdiensten in de Immanuelkerk en de IJsseldijkkerk.
Op 15 maart is het gezamenlijk avondgebed in de Fonteinkerk
Op 22 maart is iedereen welkom in de Wingerd
En het laatste gezamenlijk avondgebed voordat de Stille Week begint is op 29 maart in de Immanuelkerk.

De gezamenlijke avondgebeden beginnen om19.15uur.
De viering van Aswoensdag en de vieringen op Biddag voor Gewas en Arbeid beginnen om 19.30uur.
Komt u ook?
 
terug