Openingswoord gemeente avond

Hier treft u de openingswoorden aan, zoals op de gezamenlijke gemeenteavond van 14 januari jl. uitgesproken door Dr. G. den Hartogh:

Lieve mensen! Broeders en zusters in onze Heer, Jezus Christus!

Om te beginnen wil ik u allemaal van harte welkom heten in dit kerkgebouw. Fijn, dat u de moeite genomen heeft om ondanks de grillige weersomstandigheden toch hierheen te komen.

Lees meer

Fiscaal: periodieke giften

Uw jaarlijkse vrijwillige bijdrage aan Actie Kerkbalans is fiscaal aftrekbaar. Maar dat geldt slechts voor een deel van die bijdrage. Pas als u in totaal meer dan 1 procent van uw ‘verzamelinkomen’ en tevens meer dan 60 euro aan giften uitgeeft, dan is alleen het meerdere aftrekbaar. En dat ook nog eens tot maximaal 10 procent van uw verzamelinkomen. Deze regels gelden voor wat de belastingdienst aanduidt als ‘gewone giften’. Daarnaast kent de belastingdienst ook het begrip ‘periodieke giften’. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar, zonder drempel en zonder maximum. 

Lees meer