Muzieklezing Psalm 23

MUZIEKLEZING PSALM 23

Dit jaar zal in het kader van ‘Leerhuizen en Kringen’ in kerkelijk centrum de Ark te Krimpen aan den IJssel begonnen worden met een geheel nieuw project, nl. dat van de muzieklezing. Een fenomeen dat de afgelopen jaren her en der is opgekomen en nu dus ook in Krimpen zijn opwachting maakt.

De formule is eenvoudig: aan de hand van een thema zullen enerzijds (delen van) klassieke composities ten gehore worden gebracht, anderzijds zullen deze muziekfragmenten door middel van korte teksten met elkaar worden verbonden. Voor de eerste avond is als thema gekozen voor Psalm 23. Dit in de eerste plaats vanwege het feit dat juist deze psalm als weinig andere een enorme invloed op de geloofsontwikkeling binnen het christendom heeft gehad. In de tweede plaats – en dat ligt in het verlengde van het eerste – blijkt dat juist dit lied een enorm rijke muzikale ontwikkeling heeft doorgemaakt. Vanuit de synagoge naar de oude kerk (het gregoriaans) en vervolgens op de meest uiteenlopende manieren verklankt.

Overigens is het geheel interactief, hetgeen wil zeggen dat u ook actief bij het geheel betrokken wordt: Psalm 23 leent zich immers als weinig andere liederen, juist vanwege de vele berijmingen die er in de loop der eeuwen gemaakt zijn, voor samenzang!

We hopen op een heel goede en inspirerende avond en hopen dat u de datum alvast in uw agenda noteert: DONDERDAG 4 OKTOBER om 20.00 u. in kerkelijk centrum de ARK, Burg. Aalberslaan 41 te Krimpen aan den IJssel. 

De inleiding wordt verzorgd door dr. G. den Hartogh en de toegang is gratis.