Het tweede Concept Beleidsplan 'Zicht op overmorgen'

 

17 maart 2017 (zie ook Krimpens Kerkblad van 24 maart 2017)

Op 9 maart jl. heeft de Algemene Kerkenraad besloten een bijgewerkt conceptbeleidsplan (het tweede conceptbeleidsplan ‘Zicht op overmorgen’) vast te stellen en ter consultatie voor te leggen aan de wijkkerkenraden en colleges. 

Hieronder treft u aan: het tweede conceptbeleidsplan, een samenvatting ervan en de aanbiedingsbrief. 

1. Tweede Conceptbeleidsplan ‘Zicht op overmorgen’

2. Samenvatting van het Tweede Conceptbeleidsplan

3. Aanbiedingsbrief Tweede Conceptbeleidsplan aan wijkkerkenraden en colleges

Namens de AK,

Johan van der Niet

Ton Versteeg

 

21 februari 2017

Hierbij treft u alle ingezonden reacties op het concept beleidsplan van de Algemene Kerkenraad:

1. Stand van zaken Nieuwe Beleidsplan

2. Concept Beleidsplan 'Zicht op overmorgen'

3. CvK statistiek gemeenteleden per 1 januari 2017

4. Reactie van het CvK

5. Reactie van de ACD

6. Reactie van de IJsseldijkkerk

7. Reactie van de Rank

8. Reactie van de Wingerd

9. Reactie van de Ark

10. Reactie van de HWBA

11. Reactie van de Jeugdraad

12. Verslag van de samensprekingen in de IJsseldijkkerk en de Rank van 8 juni 2016

13. Verslag van de samenspreking in de IJsseldijkkerk van 24 oktober 2016

14. Verslag van de samenspreking in de Rank van 1 november 2016

15. Verslag van de samensprekingen in de Wingerd van 17 november 2016

Namens de AK,

Johan van der Niet

Ton Versteeg