Week van gebed voor de eenheid

zondag 20 januari – zaterdag 26 januari

“Recht voor ogen”

Het materiaal voor deze week is voorbereid door christenen in Indonesië. De centrale Bijbeltekst van deze Week van Gebed komt uit Deuteronomium 16 vers 10-20. 

“Zoek het recht en niets dan het recht”

Indonesië; 265 miljoen mensen, 17.000 eilanden, 1350 etnische groepen en meer dan 740 lokale talen. Ongeveer 10% van de inwoners is christen.

Het motto eenheid in verscheidenheid is in Indonesië een bekend begrip. Maar die eenheid wordt bedreigd. Zij die zwakken horen te beschermen en horen op te komen voor recht, doen vaak het tegenovergestelde, en het gat tussen rijken en armen wordt steeds groter. Daarnaast zet radicalisering de ene gemeenschap op tegen de andere.

De aangehaalde tekst uit Deuteronomium volgt op een hoofdstuk waarin feesten het centrale thema zijn. Israël wordt daarin opgeroepen iedereen bij het feest te betrekken. Indonesische christenen zien graag herstel van deze geest van ‘inclusief feestvieren’, dwars door de diversiteit van gemeenschappen heen. Het zoeken van recht is daar onlosmakelijk aan verbonden. 

Door het recht voor ogen te houden komen we gezamenlijk in actie en zoeken we het recht en niets dan het recht in gebed en in onze daden.

In Krimpen begint de week met een oecumenische avonddienst in de IJsseldijkkerk, op zondag 20 januari. Deze dienst begint om 18.30 uur, en zal ongeveer een uur duren. Vervolgens zullen op de doordeweekse avonden korte avondgebeden worden gehouden, afwisselend in één van de bij de Raad aangesloten kerken. Elke bijeenkomst wordt voorbereid door de ontvangende kerk, waarbij op eigen wijze gebruik wordt gemaakt van het aangeboden materiaal, behorend bij het voor die avond gekozen thema. 

Deze gebedsbijeenkomsten, of avondgebeden, beginnen steeds om 19.00 uur en zullen maximaal een half uur duren. U bent van harte welkom van 19.00 uur tot circa 19.30 uur: 

- op maandagavond 21 januari, in De Bron,   .

- op dinsdagavond 22 januari in De Ark,

- op woensdagavond 23 januari De Wingerd ,

- op donderdagavond 24 januari in de Immanuelkerk,

- op vrijdagavond 25 januari in De Rank,

- op zaterdagavond 26 januari in De Bron 

 

Piet Bogaards, namens de Raad van Kerken.