• Start
  • Nieuws
  • Impressie van de gezamenlijke gemeente avond

Nieuwe stellingen door Krimpense gemeenteleden bijeengebracht

Op 31 oktober hield de Protestantse Gemeente Krimpen een viering rondom de reformatie en wat die ons gebracht heeft in de IJsseldijkkerk. Aansluitend was de ludieke aftrap van het verzamelen van 95 nieuwe stellingen onder de Krimpense bevolking met als vraag: hoe kunnen we geloofwaardig leven, in ons dorp en ook in de kerk?

In het kader van het jubileumjaar zijn er allerlei bijeenkomsten, onder andere een thema-avond met Jan Siebelink op 10 november om 20.00 uur in de Wingerd en het Krimpens Debat op 23 februari 2017 in het Krimpenerwaardcollege, waar we u van harte voor uitnodigen.

Stellingen tot nu toe bijeengebracht:

1. We kunnen in de kerk persoonlijke dingen delen en dat zou ook goed zijn voor de mensen in het dorp. Het geeft saamhorigheid.

2. Krimpense saamhorigheid bestaat uit samen mopperen over de algerabrug.

3. Krimpen heeft het niet. Er is geen centrale plek of gelegenheid waar mensen gezellig bij elkaar komen en met elkaar praten. Het Krimpen Festival is wel een goede poging om een breed publiek aan te trekken.

4. Wie religie beschouwt als een hobby die alleen thuis of in een gebedshuis mag worden uitgeoefend, zoals sommige politici betogen, onderschat de krachtige en positieve invloed die het Evangelie in de samenleving teweeg kan brengen.

5. De scheiding tussen kerk en staat betekent niet dat ze niets met elkaar te maken hebben. Integendeel: ze kunnen niet zonder elkaar, verbinden is immers beider opdracht.

6. Fijn als (1 van) de kerkgebouw(en) ook door de week open zou zijn, om er even te kunnen zitten, te bezinnen, te bidden. Mooi als je vanaf die plaats een bemoedigend kaartje mee kunt nemen (of krijgen!) om zo gesterkt je levensreis weer te kunnen vervolgen.

7. Ook als je mijlenver van elkaar staat kan er een klik ontstaan. Als je maar positief met elkaar omgaat.

8. De kerk (niet het gebouw maar de leden!) moet een “Welkom thuis” uitstraling hebben voor iedereen die hier binnenstapt. Dat vereist van élk lid dat het doordrongen is van zijn/haar rol als gastheer/vrouw.

9. (Met een verwijzing naar stelling 46:) Men moet de christenen leren, dat als zij geen geld in overvloed hebben, zij verplicht zijn wat zij hebben voor hun huishouden te bewaren en het in geen geval aan rookwaar te verspillen.

10. De rijke boodschap van de kerk is het evangelie. Hierin leren we wat de genade van God inhoudt: Vergeving van mijn zonden door de dood en het weer levend worden van Gods Zoon, maar ook elke dag het bewarende werk van Gods Heilige Geest om me weer terug te halen als ik toch weer de verkeerde kant op loop.

11. Als geloof zeker weten wordt, is het geen geloof meer.

12. In een gezin kent elk kind zijn vader op een andere manier, omdat zij allemaal andere ervaringen met hun vader hebben. Zo is het ook met God de Vader en toch zijn we allemaal kinderen van Hem.

13. Als je iemand buitensluit doe je iets wat God niet wil.

14. Het voorwoord van de verklaring van de rechten van de mens zou moeten gaan over de plichten van de mens (de Bergrede?).

15. Wie is uitgekeken op de hoofdspeler, gaat zich druk maken over het decor.

16. We worden in Krimpen pas echt een levende gemeente als we leven vanuit de gezindheid van Matteus 7:12 / Lukas 6:31, dus als we anderen (personen, wijkgemeenten) behandelen zoals we zelf behandeld zouden willen worden.

17. Een van de grootste bedreigingen voor de groei van onze gemeente is onze vrijblijvendheid.

18. Wat Luther schrijft over de aflaten, Paus en priesters in zijn 95 stellingen kun je zo toepassen op politici, politieke partijen en op onszelf. Wij - politici en burgers - moeten leren meer te verwachten van verantwoordelijkheid, duurzaamheid en naastenliefde in politiek en maatschappij dan van aflaten.
 
19. Een spiritueel stiltecentrum in de Crimpenhof, waar het winkelend publiek even kan stoppen voor reflectie en meditatie. Dat zou een concrete bijdrage zijn van de kerken aan de Krimpense samenleving.
 
20. 1. Alle kinderen terug van nevendienst en oppas voor de zegen. 2. Meer van andere kerken leren, dus ook eens cursus bijwonen in een andere kerk in Krimpen. 3. Terug naar de basis: bij boeken- of kalenderverkoop of verkoop van kerststukjes, geen geld aannemen op zondag. 
 
21. De geloofwaardigheid én de vitaliteit van onze Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel zouden sterk worden bevorderd door het opheffen van de huidige vier wijkgemeenten en het gezamenlijk gebruik gaan maken van één kerkgebouw. Een kerkelijk centrum voor de erediensten en andere vieringen dat tevens de ‘uitvalsbasis’ is voor ons werk in de kerkelijke én in de burgerlijke gemeente.
 
22. Kerst is van oorsprong een heidens feest. Is Jezus gestorven om heidense feesten schoon te wassen en nu acceptabel te maken? Of is Hij gestorven om ons te reinigen en nu acceptabel te maken voor Hem?
  
23. De kerk is een plek waar de hoop gevoed wordt.
 
24. Aan de liefdevolle daden van christenen voor de samenleving zal men God herkennen en het beeld van de kerk verduidelijken.
 
25. Wie de eenheid van de kerk gestalte wil geven, zoekt de eigenheid van de ander recht te doen.
 
26. Er zou meer jeugd moeten komen in Krimpen, bijvoorbeeld door het aanbieden van goedkopere huurhuizen.
 
27. Wat we nodig hebben is meer omzien naar elkaar, bijvoorbeeld een bank buiten zetten waar buren elkaar kunnen ontmoeten.
 
28. In Krimpen zijn zoveel kerken, dat maakt ons voor Krimpenaren niet geloofwaardig. Houdt onze veelgenoemde 'identiteit' niet teveel tegen? Wat we nodig hebben is ons meer openstellen, je kunt daarbij je eigenheid houden.
 
29. Hoe dichter bij de wereld, hoe dichter bij Christus.
 
30. De kerk komt alleen van haar dogma-imago af door eerbiedig haar dogma's in de laden der geschiedenis te schuiven.
 
31. Je hebt geen last van het weer in een kerkgebouw: er is alleen binnen geen groeizaam klimaat voor je geloof daarvoor moet je de wereld in.
 
32. We zouden als gemeenschap meer zorg mogen nemen voor onze aarde. In onze woonomgeving op onze gemeenschapsgrond. Door ons met de aarde te verbinden hebben we ook mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en ons met elkààr te verbinden. Het Burenerf probeert dmv Stadslandbouw een voedingsbodem te creeeren voor ontmoeting en saamhorigheid. Jong, oud, arm, rijk, gestudeerd of analfabeet. Iedereen kan hier iets bijdragen en iets krijgen.
 
33. Geloofwaardig moet je ook zijn binnen de waarden van je geloof. Toelichting: Geloofwaardig zijn houdt in dat wat je vindt recht doet aan je geloofsovertuiging. Dus je kunt wel zeggen dat je doel in het leven is, zoveel mogelijk bereiken voor jezelf. Maar als je aan de andere kant zegt dat je gelovig bent, hoe geloofwaardig is dat dan, want dat strookt toch niet met de waarden van je geloof?
 
34. OM “RECHTVAARDIGHEID” GING HET TOEN EN GAAT HET NU EN ALTIJD. Toelichting: Het centrale thema van Luthers (her)ontdekking qua geloof is: De rechtvaardigheid van/ door/ vanuit het geloof. Ten diepste de basis van alle vrolijkheid. Omdat de verlossing door Christus ook de verlossing is van heel veel “kramp” [krampachtigheid] en angst.
 
35. Omdat het bij de “rechtvaardigheid door het geloof” gaat om de diepste dingen, is het wel een thema dat nooit “verouderd” raakt.
 
36. Als de Moderne Devotie zich had doorgezet zou de kerkscheuring niet hebben plaatsgevonden...
 
37. Daar Erasmus trouw bleef aan de paus kon Luther niet anders dan afhaken...
 
38. Er moet meer verbinding komen met alle mensen door meer dingen buiten de kerk te doen. Met kinderen of met volwassenen. Zo kun je met mensen ook buiten de kerk praten over je geloof. Misschien maak je dan ook nieuwe vrienden.
 
39. Er moeten in Krimpen aan den IJssel meer plekken zijn waar jongeren kunnen hangen, met wifi. Meer investeren in opkomend talent bijvoorbeeld door een goed podium in De Tuyter.