Gemeenteavond met Eindrapportage Commissie Leertouwer

Op 11 november 2015 heeft er in de Ark een gezamenlijke gemeenteavond plaatsgevonden. 

Er heeft een terugblik plaatsgevonden, het eindrapport van de adviescommissie (commissie Leertouwer) en het daarover door de AK genomen besluit zijn uitgebreid toegelicht, de financiële situatie is uiteengezet en er is een toelichting gegeven op de te houden samensprekingen. 

De daar getoonde powerpoint-presentatie kunt u hier als nog bekijken.

Ook het eindrapport van de adviescommissie (commissie Leertouwer) is hier in te zien.

Het daarover door de AK genomen besluit vindt u hier

Met vriendelijke groet,

Ton Versteeg

scriba Algemene Kerkenraad