Nieuws van de Algemene Kerkenraad

Geachte Gemeenteleden,

De Algemene Kerkenraad wil u graag deelgenoot maken van de ontwikkelingen in PKN Krimpen. Graag verwijzen wij u hiervoor naar de bijgevoegde artikelen, te weten: (klik hieronder om te openen)

1. Start Consultatie ronde van 23 september 2014

2. Advies Ad Hoc Commissie "Naar een levende en levensvatbare PKN Krimpen"

3. Aanvullend advies van de vier predikanten

4. Advies van het College van Kerkrentmeesters aan de Algemene Kerkenraad

5. Kopie berichtgeving in Krimpens Kerkblad en de Ora (Kerkblad van de HWBA)

6. Advies van het CvK aan de AK n.a.v. het rapport van de Ad Hoc Commissie

Namens de Algemene Kerkenraad,

Ton Versteeg (scriba)