Actie Kerkbalans 2022

In het kerkblad en in de brief die in januari bij onze leden in de bus belandt, vragen wij om mee te doen aan Actie Kerkbalans. Wij weten dat er leden zijn die graag naast een mogelijke hypotheekrente aftrek ook een giften aftrek op de inkomstenbelasting willen realiseren. De belastingdienst erkent onze Protestantse Gemeente als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). De enige uitdaging waar u voor staat is dat de belastingdienst voor gewone giften een drempel kent. Die drempel is 1% van uw inkomen. Stel u heeft een inkomen van € 50.000 en u bent gewend om 2% van uw inkomen voor de kerk te reserveren. Dan vult u bij de Actie Kerkbalans € 1000 in en vervolgens bij de aangifte inkomstenbelasting ook diezelfde € 1000. Maar vanwege de drempel van 1% heeft u dus € 500 effectieve aftrek. Uw belastingvoordeel bedraagt dan € 185,50 (inkomen tot € 68.508 valt in de 1e belastingschijf van 37,1%).

Nu kan het beter, maar daar gelden wel een paar randvoorwaarden voor. Als u besluit van de normale gift een periodieke gift te maken dan heeft u géén drempel en is uw gift volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Wanneer is er sprake van een periodieke gift?
1.    U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling. U mag zelf weten of u uw jaarlijkse gift in 1 keer of in termijnen betaalt, èn
2.    U betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar. Langer mag ook, èn
3.    U heeft vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt, bijvoorbeeld na 5 jaar. Overlijdt u vóór die termijn afloopt, dan stopt de jaarlijkse gift bij uw overlijden.

Maar wat zijn dan de randvoorwaarden die de belastingdienst hanteert?
1.    Uw gift gaat naar een ANBI. Welnu, dat is onze Protestantse Gemeente in Krimpen: de ANBI Status is geregistreerd onder RSIN nummer 804 838 604, èn
2.    U heeft de periodieke gift vastgelegd in een overeenkomst. De belastingdienst accepteert daarbij uiteraard een notariële schenkingsakte, maar het kan ook in een overeenkomst die u zèlf met het College van Kerkrentmeesters sluit. Dat is natuurlijk veel eenvoudiger, èn
3.    U krijgt niets in ruil voor uw periodieke gift.

Randvoorwaarde 1 en 3 zijn vrij vanzelfsprekend. Randvoorwaarde 2 is even wat werk, maar het loont. Als we teruggaan naar bovengenoemd rekenvoorbeeld dan is het belastingvoordeel bij de periodieke gift verdubbeld ten op zicht van de gewone gift. Dus van € 185,50 naar € 371.
Bij hogere inkomens levert dit nog meer op. Stel u heeft een inkomen van € 70.000 en u geeft ook € 1000. Dan vult u bij de Actie Kerkbalans € 1000 in en vervolgens bij de aangifte inkomstenbelasting ook diezelfde € 1000. Maar vanwege de drempel van 1% heeft u dus maar € 300 effectieve aftrek. Uw belastingvoordeel bedraagt dan slechts € 148,50 (inkomen boven € 68.508 valt in de 2e belastingschijf van 49,5%). Het belastingvoordeel bij een periodieke gift vergroot dan naar € 495 omdat de drempel wegvalt.

U ziet; met een periodieke gift heeft u meer voordeel en met een hoger inkomen kunt u zelfs zeggen: ”ik kan mijn gift verdubbelen omdat bijna de helft door de belastingdienst wordt meebetaald.”
Meer Actie Kerkbalans en meer belastingvoordeel met een netto identiek resultaat op uw rekening.

Een standaard overeenkomst die door de belastingdienst is vrijgegeven vindt u hier.  

Wij hopen dat deze informatie u helpt om uw keuze en uw bijdrage aan Actie Kerkbalans te bepalen.