Adventsgebeden

 

Dit jaar zijn op de woensdagen in de adventstijd gezamenlijke avondgebeden gehouden in de kerken.

Een moment van stilte, inkeer en bezinning.

We hebben het eerste geestelijk Adventslicht ontstoken met een avondgebed in de Ark. Samen, met mensen van binnen de Krimpense kerken en misschien ook wel van daarbuiten. 

In de IJsseldijkkerk hebben we opnieuw geluisterd naar de profeet Micha en het omsmeden van wapens in levenschenkende voorwerpen zoals ploegscharen. We hebben gebeden dat de vijandigheden die in ons hart wonen ook omgesmeed mogen worden tot liefdevolle gedachten en daden.

In de Wingerd hebben we kunnen ervaren wat de woorden betekenen die Micha sprak in hoofdstuk 6 vers 8: God vraagt alleen dit: “Wees eerlijk, rechtvaardig en trouw. En denk niet alleen aan jezelf, maar leef dicht bij God”. 

Tijdens het laatste avondgebed van 2019 in De Rank werden onze gedachten gericht op de toekomst te midden van het leed en onrecht van het heden met woorden uit Micha 7: “Maar ik, ik blijf uitzien naar de HEER, ik blijf hopen op de God die mij redding zal brengen. Hij zal mij horen, mijn God”

Zo zijn we samen geweest: luisterend, biddend, in de stilte en ook zingend begeleid door het fijnzinnige geluid van dwarsfluiten.

Het was goed om samen op te trekken op weg naar Kerst; een stukje ruimte en rust in de drukte van het dagelijks leven; gericht worden op de reden van het Kerstfeest.