• Start
  • Nieuws
  • 500 jaar Reformatie in Krimpen; hoe gaan we om met grenzen?

Grote zangavond over vrijheid op 31 oktober

Graag nodigen we jullie uit voor de grote zangavond, waar vier koren die betrokken zijn bij  de Protestantse Gemeente Krimpen a/d IJssel aan mee zullen werken.

Het wordt een feestelijke avond waarop elk koor met zijn eigen kleur de liederen zal brengen. Ook zullen we met alle koren en bezoekers samen zingen, begeleid door Arie de Korte op het orgel.

Dit jaar vieren we 75 jaar vrijheid. We staan in onze kerken stil bij de theoloog Bonnhoeffer die 75 jaar geleden werd omgebracht omdat hij opkwam voor vrijheid.

Hij sprak met vrijheid over zijn geloof en over de kracht die Christus’ inspiratie kan geven voor de hele samenleving, gelovig en ongelovig.

We laten ons deze avond aanspreken door zijn geestkracht en spreken en zingen liederen, teksten en gebeden die daarvan getuigen.

Zo vieren we op een goede manier 31 oktober, de dag van de reformatie.

Van harte welkom namens de organisatie zangavond

en de Algemene Kerkenraad