Over de 3e thema avond van de Raad van kerken

 

Op donderdag 11 april 2019 werd in kerkgebouw de Bron de laatste thema avond gehouden die de Raad van Kerken in het seizoen 2018-2019 organiseert.

De avond begon na een kopje koffie vooraf met een door een bont gezelschap behoorlijk gevulde ruimte van bijna 50 mensen. 

De spreker, Prof. Herman Paul, naast hoogleraar ‘Secularisatiestudies’ in Groningen  ook hoogleraar Geschiedenisfilosofie in Leiden ging uit van de titel van het boekje, dat hij schreef: “Slag om het hart”. Wat hem betreft is kerkverlating geen natuurverschijnsel, maar een gevolg van iets anders. Hij omschrijft dat zo: dat er in onze tijd van leven met overmatig veel prikkels, strijd moet worden gevoerd om voor jezelf helder te krijgen wat er écht toe doet en wat dus je meeste aandacht en tijd moet krijgen.

Bijzonder was voor mij, dat Prof. Paul - door gedachten van kerkvaders als Augustinus en Benedictus te gebruiken - ook liet zien dat men in een zo veel rustiger verleden toch ook moeite had om zich op de voor een gelovige belangrijke dingen te richten. En sterker nog: het deed me denken aan Lucas 12, vers 34: “Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.” In de tijd waarin Jezus leefde, was zo’n oproep blijkbaar ook al nodig.

Was daardoor de voordracht van Herman Paul alleen oude wijn in nieuwe zakken? Misschien wel, maar ik ben toch blij dat ik deze avond heb meebeleefd. Het zette me weer even op scherp. Het gesprek, dat na de pauze volgde, maakte ook duidelijk dat ik niet de enige was. En nog belangrijker: er is hoop en een weg voor de toekomst als de alleen levende mens weer wil samenleven. 

Ik gun ieder die dit leest ook zo’n ervaring en hoop dat er met veel belangstelling zal worden uitgekeken naar de thema avonden van het volgend seizoen, want avonden als deze zijn de aandacht en tijd zeker waard.

Het thema voor het seizoen 2018-2019 voor de drie thema-avonden was: “Hartslag: waar gaat je hart naar uit?” 

Voor de derde avond op donderdag 11 april 2019 in kerkgebouw de Bron kwam Herman Paul, hoogleraar Secularisatiestudies aan de Rijksuniversiteit Groningen een inleiding geven. 

Van de Inwendige Zendingsbond (IZB) en Gereformeerde Zendingsbond (GZB) kreeg hij opdracht om te onderzoeken wat de oorzaak van kerkverlating kan zijn. Hij schreef er het boekje over: “De slag om het hart”

Namens de Raad van Kerken Paula van der Kleij