Terugblik op de Week van Gebed voor Eenheid

We kijken terug op een mooie week waaraan de verschillende kerken op eigen wijze een bijdrage hebben geleverd. De startdienst in de IJsseldijkkerk was een gezamenlijke avonddienst van de PKN kerken die in het teken stond van het thema van dit jaar: Recht voor ogen. De tekst uit Deuteronomium 16: “zoek het recht en niets dan het recht” stond ook centraal in de doordeweekse gebedsbijeenkomsten, toegespitst op onderwerpen als betrouwbaarheid, liefde voor medemensen, dankbaarheid, gelijke verdeling, duurzaamheid en hoop voor de toekomst. Tijdens de week kregen we elke dag een probleem dat door onrecht veroorzaakt wordt in ons blikveld.

Door het recht voor ogen te houden kunnen we gebed en daden inzetten voor gerechtigheid. 

Bij iedere avondgebed werden er briefjes uitgedeeld om een daad van gerechtigheid, barmhartigheid of eenheid op te schrijven. Bij het weggaan kon je een briefje meenemen om voor deze daad te bidden.

Het samen bidden met christenen wereldwijd geeft verbondenheid en geeft de verantwoordelijkheid naar onze naasten vorm.

Tijdens de afsluitavond stonden we stil bij de eenheid van christenen in het lichaam van Christus, het hoopgevende Licht van de wereld.

Volgend jaar hopen we dat er nog meer broers en zussen zullen meedoen aan het bidden voor eenheid in de wereld, tegelijk en samen met christenen overal in de wereld. Want ieder jaar is het weer bijzonder om deze week mee te maken en deze eenheid te doen groeien.

Namens de Raad van Kerken in Krimpen aan den IJssel,

Hilda Pleysier