• Start
  • Nieuws
  • Impressie van de gezamenlijke gemeente avond

Kerstwandeling

 

Op vrijdag 21 december organiseert de Raad van Kerken in Krimpen aan den IJssel een sfeervolle kerstwandeling. 

De bedoeling van deze kerstwandeling voor jong en oud is om onderweg enkele malen even stil te staan, dit jaar niet steeds niet in een kerkgebouw, maar ook op een plek in de openlucht, waar een kort programma wordt verzorgd door een of twee van de aangesloten kerken. 

De wandelaars kunnen zich bij de Tuyter vanaf 18.00 uur verzamelen en eventueel een lampion kopen. Een uitleg en het eerste deel van de opvoering begint om 18.15 uur. De wandeling zelf begint om 18.30 uur.

Kinderen die meelopen kunnen natuurlijk een lampion meebrengen of een kerstlampje. 

Vanaf de Tuyter voert de tocht via de Midden-Wetering naar het park aan de Parkzoom. En vandaar naar de IJsseldijkkerk. Daarna via de Kerkdreef/Blomsingel naar een grasveld, en vervolgens verder naar de Ark, waar de afsluiting zal plaatsvinden. 

De wandeling zal worden begeleid door een trommelaar die voor de stoet zal uitlopen. 

Vrijwilligers/verkeersregelaars zullen waar nodig meehelpen om één en ander goed en ordelijk te laten verlopen. 

Tips: trek stevige wandelschoenen aan (en honden mogen wel meelopen, maar mogen niet de kerken in) 

 

Raad van Kerken Krimpen a/d IJssel

(de Ark, de Rank, de IJsseldijkkerk, de Wingerd, de Molukse Kerken, de Immanuëlkerk, de Evangelische gemeente Krimpen ad IJssel, de Remonstrantse gemeente en RK parochie De Bron)